2η Επαναληπτική αλληλογραφία
Αποστέλλω αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως συνέχεια της κάτωθεν αλληλογραφίας και αφού δεν έχω λάβει την απόφαση του ΙΣ τους τελευταίους 2 μήνες, αναμένοντας την απόφαση του ΙΣ Πειραιά.
Ιωάννης Τοσουνίδης
Advertisements