16-5-2017
Ως συνέχεια της κάτωθεν αλληλογραφίας αναμένω την απάντησή σας για την αίτηση εγγραφής.
Ιωάννης Τοσουνίδης
4-5-2017
Κύριε, κυρία
Ως συνέχεια της επίσκεψής μου σήμερα στον ΙΣΠ και με βάση τα διαβιβαστικά έγγραφα του ΙΣΘ παρακαλώ τον ΙΣΘ να μεταβιβάσει τα έγγραφα μου εκ νέου στον ΙΣΠ προς εγγραφή ιατρού/παθολογοανατόμου αφού ο ΙΣΘ είναι ο  πιο πρόσφατος ΙΣ στον οποίο είχα εγγραφή.
Όσον αφορά στην επιστολή των νέων εγγράφων παρακαλώ τον ΙΣΘ να λάβει υπόψιν τις 3 επισυναπτόμενες αποδείξεις του ΙΣΘ (των εξαμήνων 1ο 2013, 2ο 2013 και 1ο 2014) που αποδεικνύουν πως δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (μετά την αίτηση διαγραφής της 11-7-2014) από την πλευρά μου έναντι του ΙΣΘ και να διορθώσει το αντίστοιχο σημείο του μεταβιβαστικού εγγράφου.
Με εκτίμηση
Ιωάννης Τοσουνίδης
Advertisements