14-11-2016
Προς  ΙΣ Hρακλείου, ΙΣ Αρκαδίας, Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης, Εφημερίδα Σερρών Καθ. Παρατηρητής
Σας αποστέλλω επικοινωνία προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών της 25-10-2016 σχετικά με την υπόθεση εγγραφής μου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και Σερρών. Αύτή περικλείει  τη γνώμη του Δικηγόρου του ΠΙΣ κ. Χάρη Πολίτη για το ζήτημα και την απαντητική μου επιστολή.
Εξαιτίας της σημασίας της υπόθεσης επισυνάπτω τους αντίστοιχους δικηγορικούς συλλόγους και μια εφημερίδα της Ελλάδας.
Με εκτίμηση
Ι Τοσουνίδης
Advertisements