3-10-2016
Προς ΙΣ Σερρών
Με το παρόν μεταφέρατε τα έγγραφα που με αφορούν από ΙΣ Σερρών προς ΙΣ Αθηνών προς εγγραφή.
Με εκτίμηση
Ιωάννης  Τοσουνίδης

 

 

 

3/10/2016

Pour Conseil Medicale de Serres

Par la présente transféré les documents me concernant de Conseil Medical de Serres à Conseil Medical d’ Athens  pour enregistrer comme medicin.

Sincèrement

Ioannis Tosounidis

 

 

 

 

 

3-10-2016

Für Medical Association Serres

Hiermit übertragen Dokumente über mich von der Ärztekammer von Serres an der Ärztekammer von Athen aufzunehmen.

Freundlichen Grussen

Ioannis Tosounidis

 

Advertisements