5-7-2016

Πρόεδρε του ΠΙΣ κ.Βλασταράκο, πρόεδρε του ΙΣΣ κ. Όρλιακλη και πρόεδρε του ΙΣΑ κ. Πατούλη

Αυτή η επιστολή είναι υπενθυμιστική για την ακρόαση στον ΠΙΣ που ζητήθηκε απο τον υποφαινόμενο όσον

αφορά ατασθαλίες στην εγγραφή μου στον ΙΣ Σερρών με την επιστολή μου της 4-4- 2016 και την

απαντητική προς τον Δικηγορικό Σύμβουλο του ΠΙΣ και ζητώ την αναίρεση της απόφασης μη-

εγγραφής στον ΙΣΣ.

Εξάλλου ζητώ απο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να αποσαφηνίσει αν ισχύει η άδεια άσκησης

του ιατρικού μου επαγγέλματος εν Ελλάδι και αν όχι με ποιό μηχανισμό ή κανονιστική απόφαση αυτό έγινε.

Αναμένοντας την απάντησή σας δράττομαι της ευκαιρίας να υπενθυμίσω τον Σύλλογο ότι η

απόφαση μη εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας –εφόσον υπάρχει απόφαση πειθαρχικού

αλλοδαπής δικαιοδοσίας- με την περίπτωσή μου θα θεωρηθεί δεδικασμένο και θα αποκτήσει ισχύ

για όλες τις προυπάρχουσεςκαι μελλοντικές υποθέσεις Ελλήνων ιατρών της ΕΕ απο αλλοδαπούς

ρυθμιστικούς μηχανισμούς.

Η αλληλογραφία αυτή θα σταλθεί στον ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΙΣΣ, στο Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, στον ελληνικό, βρετανικό και γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο και σε εφημερίδες αυτών των χωρών.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Τοσουνίδης

Advertisements